Ook de Chinese financiële gigant Ant Group is actief in Amsterdam: zo wil dochteronderneming WorldFirst het Nederlandse mkb internationaal laten groeien (2023)

De rijkste man van China, Jack Ma, staat op het punt de financiële gigant Ant Group naar de beurs te brengen.

Ant Group is in Nederland ook actief met de consumentenapp Alipay en de internationale betaaldienstverlener voor het MKB WorldFirst.

Business Insider sprak met WorldFirst-directeur Michel Post over de groeiambities van het bedrijf in Nederland en Europa.

  • Bezoek de homepage van Business Insider Nederland voor meer artikelen.

Twee bescheiden naambordjes sieren de gevel van een statig pand aan de Amsterdamse Herengracht: 'Alibaba Group' en 'WorldFirst'.

De voornaam betekent de Chinese online winkelplatformexploitant van zakenman Jack Ma, die optweede rijkste man in Azië.

WorldFirst krijgt in Nederland niet direct erkenning, maar ook deze internationale betalingsfintech maakt nu deel uit van het succesverhaal van tech-miljardair Ma, al behoeft dat enige uitleg.

Ook de Chinese financiële gigant Ant Group is actief in Amsterdam: zo wil dochteronderneming WorldFirst het Nederlandse mkb internationaal laten groeien (1)

Nauw verbonden met Alibaba is de betalingsapp Alipay, het grootste online betalingssysteem van China, dat zich ook buiten China uitbreidt. Alipay maakt sinds 2014 deel uit van een aparte entiteit, Ant Financial.

Alibaba heeft een belang van bijna 33 procent in Ant en Jack Ma oefent persoonlijk een gefaseerde opbouw uit.Bestuur iets meer dan de helft van Ant.

Sinds medio dit jaar is de naam gewijzigd van Ant Financial in Ant Group.

Ant heeft naast Alipay nog een aantal andere activiteiten en werd begin 2019 gekocht.voor vermeende $ 700 miljoenDe Britse fintech WorldFirst, specialist in internationale cross-company betalingen. Naast Groot-Brittannië, WorldFirstwerkplaatsenin Nederland, Hong Kong, Australië, Singapore en Japan.

Eigenaar Ant Group staat tegenwoordig in de schijnwerpers, aangezien het bedrijf werkt aan een beursintroductie in Hong Kong en Shanghai. Dit zou de grootste beursintroductie aller tijden kunnen zijn.

Dat meldt het persbureauBloombergAnt Group streeft ernaar ongeveer $ 30 miljard aan vers geld op te halen bij investeerders, en de waardering van het bedrijf zou kunnen oplopen tot $ 225 miljard.

Lees hier meer detailsover Ant Group en de geplande beursgang van de fintech financiële gigant.

De Chinese financiële gigant Ant Group heeft ook zijn hoofdkantoor in Amsterdam.

In Nederland is Ant Group actief met WorldFirst en de betaalapp Alipay. Terwijl Alipay zich richt op digitale betalingen van consument tot bedrijf, richt WorldFirst zich op internationale business-to-business-betalingen.

In het pand aan de Amsterdamse Herengracht waar Alibaba, Alipay en WorldFirst zijn gevestigd, sprak Business Insider met Michel Post, die sinds eind vorig jaar hoofd is van het Nederlandse kantoor van WorldFirst.

“In wezen de doelstelling van Ant Groupom het makkelijker te maken om overal zaken te doenzegt Post, een veteraanbedrijfBankier die in zijn carrière van meer dan 20 jaar voor grootbanken ABN Amro en Rabobank heeft gewerkt.

"WorldFirst wil alles beter en sneller doen voor klanten wat traditionele banken niet kunnen of niet goed kunnen", zegt Post.

De huidige focus ligt op internationale betalingen van importeurs en exporteurs, zowel in traditionele branches als in delen van e-commerce die gebruikmaken van webwinkels zoals Amazon.

"In Nederland hebben we een sterke positie bij e-commercebedrijven, bijvoorbeeld door producten in China in te kopen en te verkopen op fora als Bol.com", zegt Post, die betalingen in Britse ponden aanbiedt en ontvangt.

Het klantenbestand gaat echter verder dan e-commerce. In iets meer dan twee jaar tijd heeft WorldFirst in Nederland meer dan 1.000 klanten verworven in verschillende branches, van bloemenexporteurs en tuinmeubelleveranciers tot machinefabrikanten, zegt Post. Bij WorldFirst werken nu 15 medewerkers in gebouw Herengracht.

"Onze focus ligt op het mkb in bedrijven met een omzet tussen de 0,5 miljoen en 50 miljoen euro, omdat de bank hen vaak niet optimaal bedient", zegt Post. “Bedrijven van meer dan 50 miljoen euro krijgen meestal voldoende aandacht als ze bij grote banken zitten. Onze echte kerngroep heeft een omzet tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro.”

Digitale brug voor handel tussen China en het Westen

WorldFirst is niet de enige concurrent van grote Nederlandse banken die zich richten op internationale betalingen voor het Nederlandse MKB. Ook partijen als Ebury, Monex en iBanFirst zijn actief in dit segment.

Volgens de Post onderscheidt WorldFirst zich op meerdere punten van andere fintech-bedrijven en grote Nederlandse banken. “We zijn ideaal gepositioneerd als digitale brug om de handel tussen Azië en het Westen te vergemakkelijken. Bovendien gaat ons platform een ​​stap verder dan alleen het aanbieden van valutadiensten aan importeurs en exporteurs.”

Als voorbeeld noemt de post een Nederlandse webshop die producten koopt van een bedrijf in Hong Kong. “In de klassieke situatie heeft die ondernemer een rekening bij een bank hier in Nederland. De valuta moet als onderdeel van de betalingsopdracht worden uitgewisseld en de verwerking vindt plaats bij een buitenlandse correspondentbank. Dit proces en de bijbehorende kosten zijn niet transparant voor de opdrachtgever."

Bij WorldFirst is het makkelijker. “Je vertelt ons online hoeveel je een leverancier wilt betalen en in welke valuta. Wij geven dan het exacte bedrag in euro’s aan, inclusief kosten, en regelen het gehele betaalproces tussen klant en tegenpartij.”

Volgens de Post kunnen klanten van WorldFirst gratis een account openen en volledige transparantie krijgen over de wisselkoersomrekening en kosten die WorldFirst in rekening brengt.

Ant Group richt zich op de gehele betaalketen, van consument tot kopende aanbieder

De business-to-business markt waarop WorldFirst zich richt verschilt van de consumentenmarkt die Alipay bedient. Maar Ant Group wil het hele spectrum voor de lange termijn bedienen.

Post: "Uiteindelijk kun je met een volledig geïntegreerde betaalketen de meeste toegevoegde waarde leveren, van de consument die via AliPay betaalt bij een webwinkel tot de aankoop bij dezelfde webwinkel in het buitenland."

In Nederland en andere Europese landen is Apple Pay de grootste concurrent van Alipay. Het doel is volgens Post om Alipay verder uit te breiden in Nederland en in andere delen van Europa. "Een strategisch voordeel is natuurlijk dat Alipay als betaalapplicatie niet gebonden is aan Apple iPhones, maar op alle smartphones werkt."

In Nederland biedt WorldFirst momenteel alleen internationale betalingen en wisseldiensten aan, terwijl moederbedrijf Ant Group in Azië een zeer breed scala aan diensten aanbiedt. Dit gaat van leningen, creditcards, vermogensbeheer en verzekeringen tot clouddiensten voor online dataopslag.

"Een van de eerste dingen die we hier willen zien als we het aanbod uitbreiden, is een kredietlijn", zegt de Post. Gedeeltelijke voorfinanciering kan eenvoudig worden bepaald met behulp van slimme software die klantgegevens analyseert, zonder dat kredietanalisten handmatig de dossiers moeten doorspitten.”

Politieke ontwikkelingen, gegevensbescherming en witwasrisico's

Aan ambitie geen gebrek dus. Maar voor Chinese bedrijven die in het Westen actief zijn, is er de afgelopen jaren het een en ander veranderd.

Politiek is een factor geworden die serieus moet worden genomen. De schermutselingen rondomAankomend Amerikaans verbod op video-app TikToken deGrenzenDie opgelegd aan het telecommunicatiebedrijf Huawei zeggen in dit verband veel.

Maakt WorldFirst zich zorgen over mogelijke politieke risico's? "Wat Trump in de VS doet, is best opmerkelijk", zegt Post met gevoel voor understatement. "Maar als je naar betalingstransacties kijkt, vind ik dat het politiek iets minder gevoelig is dan bijvoorbeeld communicatiemiddelen."

Post benadrukt dat WorldFirst in Nederland wordt gereguleerd door de financiële toezichthouder DNB. "Externe risicofactoren betreffen vooral de bescherming van klantgegevens in relatie tot privacy en criminele geldstromen."

Net als de grote banken houdt WorldFirst zich strikt aan de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, aldus de Post. Er worden ook uitgebreide controles op witwasrisico's uitgevoerd.

“Naast de klanthistorie kijkt WorldFirst ook naar het doel van een betaling en de tegenpartij waarmee de klant zaken doet”, legt Post uit. “Sommige landen en sectoren, zoals de olie- en gassector, vallen sowieso in een hogere risicocategorie. Er worden dan standaard aanvullende testen uitgevoerd.”

Geavanceerde detectiesoftware

Post notities dat WorldFirst geavanceerde detectiesoftware gebruikt. "Vroeger gebeurde dit soort dingen handmatig, maar als er nu bijvoorbeeld een nieuwe provider komt, kan deze automatisch het web scannen om te zien welk nieuws en andere informatie beschikbaar is."

Wanneer Nederlandse bedrijven zaken doen met bedrijven in Azië kan het ook zijn dat een leverancier uit bijvoorbeeld Hong Kong daar al is geverifieerd door het kantoor van WorldFirst Hong Kong.

Post: “We hebben dus geen toegang tot het Nederlandse dossier, maar we zien dat dat deel daar al een groen vinkje heeft staan. Dat biedt een extra mogelijkheid om de partijen te testen.”

Post hoopt dat er uiteindelijk een digitaal ID-systeem voor bedrijven in Nederland komt waar iedereen van fintechs tot grootbanken gebruik van kan maken. “Vandaag moet je als ondernemer het hele identificatie- en evaluatieproces doorlopen bij elke financiële dienstverlener waarmee je contact opneemt. Het kost veel tijd en energie."

Volgens de post is het efficiënter als er maar één schakelaar is voor identificatie en verificatie. "En dat je je als ondernemer met één druk op de knop kunt aanmelden bij een financiële dienstverlener."

Brexit maakt Amsterdam de basis van WorldFirst in de EU

WorldFirst is van oorsprong een in Londen gevestigd fintech-bedrijf dat sinds 2019 onderdeel is van Ant Group.

In Europa heeft de Brexit van dit jaar de rol van het Amsterdamse kantoor van WorldFirst versterkt, bevestigt de Post. “Dutch BV heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. En we hebben een Europees paspoort om financiële diensten aan te bieden in andere EU-landen. Vanwege de Brexit wordt de uitzending naar andere EU-landen vanuit Amsterdam gecoördineerd."

Het Coronajaar 2020 is nu ook voor WorldFirst een uitzonderlijk jaar. De lockdowns in het voorjaar veroorzaakten een ongekende verstoring van de fysieke handelsstromen en de daarmee samenhangende betalingen.

Post is echter positief op zowel de korte als de middellange termijn. “Aan het begin van Covid was China down, maar nu is alles daar weer normaal. Nu is het vooral de handel met de VS die soms nog voor problemen zorgt.”

Op de lange termijn profiteren alleen partijen als WorldFirst van de enorme groei van online winkelen, meent de Post. “Bedrijven zullen vanuit inkoopperspectief naar Azië blijven kijken en landen kiezen waar ze het beste en goedkoopste kunnen krijgen. En dankzij de mogelijkheden van e-commerce kunnen Nederlandse mkb-bedrijven hun producten wereldwijd online en via platformen verkopen. Wij zijn hiervoor de perfecte partner. De groei van de wereldhandel vertraagt ​​tijdelijk door de coronacrisis, maar structureel zet de stijgende lijn door.

LEES OOK:De beste bestelknop voor jouw webwinkel: Dit zijn de meest effectieve kleuren, vormen en teksten

ZIE OOK:Waarom het 1 miljoen dollar per dag kost om een ​​van 's werelds grootste cruisemaatschappijen te runnen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 02/27/2023

Views: 6383

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.